Nazwa
Koordynowanie współpracy z organizacjami społecznymi, prywatnymi i międzynarodowymi
CM functional group
Command, Control and Coordination

Opracowanie mechanizmów koordynacji współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, sektorem prywatnym i organizacjami międzynarodowymi

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798