Nazwa
Opracowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu wszystkich rodzajów zagrożeń
CM functional group
Capability development

Opracowanie i prowadzenie szkoleń krajowych, regionalnych i lokalnych w celu poprawy zdolności zarządzania kryzysowego w zakresie wszystkich rodzajów zagrożeń

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.