Nazwa
Opracowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu wszystkich rodzajów zagrożeń
CM functional group
Capability development

Opracowanie i prowadzenie szkoleń krajowych, regionalnych i lokalnych w celu poprawy zdolności zarządzania kryzysowego w zakresie wszystkich rodzajów zagrożeń

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798