Nazwa
Opracowanie i udostępnianie szczegółowego wspólnego obrazu operacyjnego
CM functional group
Recovery

Opracowanie szczegółowego wspólnego obrazu operacyjnego i udostępnienie go rządowi, tj.:

a. Zorganizowanie międzyagencyjnej misji rozpoznawczej

b. Zintegrowanie zgromadzonych danych i informacji

c. Skorzystanie ze wsparcia naukowego w konkretnych kwestiach

d. Zbadanie potencjalnych zagrożeń wtórnych i ubocznych

e. Sporządzenie sprawozdań z oceny

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.