Nazwa
Opracowanie i udostępnianie szczegółowego wspólnego obrazu operacyjnego
CM functional group
Recovery

Opracowanie szczegółowego wspólnego obrazu operacyjnego i udostępnienie go rządowi, tj.:

a. Zorganizowanie międzyagencyjnej misji rozpoznawczej

b. Zintegrowanie zgromadzonych danych i informacji

c. Skorzystanie ze wsparcia naukowego w konkretnych kwestiach

d. Zbadanie potencjalnych zagrożeń wtórnych i ubocznych

e. Sporządzenie sprawozdań z oceny

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798