Nazwa
Przekazywanie informacji operacyjnych w całym łańcuchu dowodzenia
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Przekazywanie informacji operacyjnych w całym łańcuchu dowodzenia zarządzaniem kryzysowym

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798