Nazwa
Koordynowanie współpracy wewnętrznej
CM functional group
Command, Control and Coordination

Opracowanie mechanizmów koordynacji współpracy wewnętrznej:

  a. Między poszczególnymi ministerstwami, agencjami i sektorami polityki (horyzontalne)

  b. Między ministerstwem nadrzędnym a podlegającymi mu agencjami/organami w tym samym sektorze (wertykalne)

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.