Nazwa
Koordynowanie współpracy wewnętrznej
CM functional group
Command, Control and Coordination

Opracowanie mechanizmów koordynacji współpracy wewnętrznej:

  a. Między poszczególnymi ministerstwami, agencjami i sektorami polityki (horyzontalne)

  b. Między ministerstwem nadrzędnym a podlegającymi mu agencjami/organami w tym samym sektorze (wertykalne)

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798