Nazwa
Prowadzenie ćwiczeń z zarządzania kryzysowego
CM functional group
Capability development

Prowadzenie intensywnych ćwiczeń/symulacji pozwalających na ulepszanie systemu zarządzania kryzysowego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798