Nazwa
Zapewnienie wsparcia komunikacyjnego i informacyjnego w zakresie dowodzenia, kontroli i koordynacji
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Zapewnienie operacyjnego wsparcia komunikacyjnego i informacyjnego w zakresie dowodzenia, kontroli i koordynacji przez niektóre organizacje (np. służby ratownicze) innym interesariuszom (np. władzom lokalnym, podmiotom prywatnym i wolontariuszom) w celu ułatwienia np. interoperacyjności

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.