Nazwa
Zapewnienie wsparcia komunikacyjnego i informacyjnego w zakresie dowodzenia, kontroli i koordynacji
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Zapewnienie operacyjnego wsparcia komunikacyjnego i informacyjnego w zakresie dowodzenia, kontroli i koordynacji przez niektóre organizacje (np. służby ratownicze) innym interesariuszom (np. władzom lokalnym, podmiotom prywatnym i wolontariuszom) w celu ułatwienia np. interoperacyjności

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798