Nazwa
Utworzenie międzyorganizacyjnego zespołu ds. komunikacji kryzysowej i zarządzania informacjami
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Utworzenie międzyagencyjnego zespołu ds. komunikacji kryzysowej i zarządzania informacjami, którego zadaniem będzie ustanowienie mechanizmów gromadzenia, analizowania, generowania i rozpowszechniania informacji kryzysowych

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798