Nazwa
Umożliwienie podejmowania decyzji opartych na dowodach
CM functional group
Recovery

Gromadzenie i weryfikowanie danych oraz opracowywanie narzędzi umożliwiających podejmowanie decyzji opartych na dowodach

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798