Nazwa
Koordynowanie i prowadzenie działań badawczych i edukacyjnych
CM functional group
Capability development

Koordynowanie i prowadzenie działań badawczych i edukacyjnych, tj.:

a. Organizowanie badań w dziedzinie zagrożeń i zarządzania kryzysowego oraz opracowywanie narzędzi modelowania i symulacji w celu zrozumienia przepływów danych, wąskich gardeł oraz problemów z integracją i interoperacyjnością

b. Ustanowienie dyscypliny zagrożeń i zarządzania kryzysowego oraz utworzenie sieci badawczo-edukacyjnej

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798