Nazwa
Funkcje związane z usuwaniem skutków kryzysu

Decyzje i działania mające na celu przywrócenie lub poprawę warunków życia, zdrowia, a także zasobów, systemów i działań finansowych, fizycznych, społecznych, kulturalnych i środowiskowych społeczności lub społeczeństw dotkniętych klęskami żywiołowymi, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz ideą „odbudowywania lepiej” (ang. „build back better”), aby zapobiegać ryzyku wystąpienia katastrofy w przyszłości lub zminimalizować jej skutki.

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.