Nazwa
Funkcje związane z usuwaniem skutków kryzysu

Decyzje i działania mające na celu przywrócenie lub poprawę warunków życia, zdrowia, a także zasobów, systemów i działań finansowych, fizycznych, społecznych, kulturalnych i środowiskowych społeczności lub społeczeństw dotkniętych klęskami żywiołowymi, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz ideą „odbudowywania lepiej” (ang. „build back better”), aby zapobiegać ryzyku wystąpienia katastrofy w przyszłości lub zminimalizować jej skutki.

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798