Nazwa
Opracowanie zasad, planów i procedur komunikacyjnych
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Opracowanie zasad, planów i procedur komunikacyjnych wspierających agencje rządowe, władze lokalne oraz organizacje prywatne i wolontariackie, tj.:

a. Przeprowadzanie regularnej oceny środowiska komunikacyjnego i informacyjnego

b. Określenie obowiązków i uprawnień każdego podmiotu w zakresie zarządzania komunikacją i informacjami w łańcuchu dowodzenia zarządzaniem kryzysowym

c. Określenie grupy docelowej

d. Opracowanie pakietów wdrożeniowych (grupa docelowa, informacje, kanały, narzędzia, ramy czasowe) i zdefiniowanie obowiązków

e. Monitorowanie i uzyskiwanie informacji zwrotnych od instytucji i społeczeństwa oraz w razie potrzeby dostosowywanie działań

f. Opracowanie podstaw współpracy międzynarodowej w zakresie zarządzania komunikacją i informacją

g. Opracowanie mechanizmów konsultacji i koordynacji między interesariuszami w zakresie opracowywania zasad, planów i procedur komunikacyjnych w celu ułatwienia wymiany istotnych informacji kryzysowych podczas kryzysu i przed nim

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798