Nazwa
Budowanie relacji między podmiotami zarządzania kryzysowego a mediami
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Budowanie (odnawianie) relacji między podmiotami (zespołami) zarządzania kryzysowego a mediami, tj.:

a. Koordynowanie formatu informacji, które mają być przekazywane

b. Koordynowanie działań pracowników mediów na danym obszarze dotkniętym kryzysem (zasady zaangażowania i wsparcia ze strony agencji zarządzania kryzysowego)

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798