Nazwa
Budowanie relacji między podmiotami zarządzania kryzysowego a mediami
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Budowanie (odnawianie) relacji między podmiotami (zespołami) zarządzania kryzysowego a mediami, tj.:

a. Koordynowanie formatu informacji, które mają być przekazywane

b. Koordynowanie działań pracowników mediów na danym obszarze dotkniętym kryzysem (zasady zaangażowania i wsparcia ze strony agencji zarządzania kryzysowego)

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.