Nazwa
Prowadzenie listy krajowej i międzynarodowej infrastruktury krytycznej
CM functional group
Capability development

Prowadzenie regularnie aktualizowanej listy krajowych i międzynarodowych infrastruktur, sektorów i zasobów krytycznych, tj.:

a. Prowadzenie klasyfikacji krajowej infrastruktury krytycznej, z uwzględnieniem skutków zakłócenia lub zniszczenia danej infrastruktury (geograficzny zasięg szkód i dotkliwość skutków)

b. Identyfikowanie i analizowanie współzależności geograficznych i sektorowych

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798