Nazwa
Prowadzenie listy krajowej i międzynarodowej infrastruktury krytycznej
CM functional group
Capability development

Prowadzenie regularnie aktualizowanej listy krajowych i międzynarodowych infrastruktur, sektorów i zasobów krytycznych, tj.:

a. Prowadzenie klasyfikacji krajowej infrastruktury krytycznej, z uwzględnieniem skutków zakłócenia lub zniszczenia danej infrastruktury (geograficzny zasięg szkód i dotkliwość skutków)

b. Identyfikowanie i analizowanie współzależności geograficznych i sektorowych

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.