Nazwa
Powołanie osoby kontaktowej ds. bezpieczeństwa przez każdego operatora infrastruktury krytycznej
Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798