Nazwa
Zarządzanie spektrum częstotliwości w sytuacjach kryzysowych
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Ustanowienie norm i mechanizmu zarządzania krajowym spektrum częstotliwości w sytuacjach kryzysowych

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798