Nazwa
Rekrutowanie, przydzielanie, szkolenie i motywowanie wolontariuszy
CM functional group
Capability development

Rekrutowanie, przydzielanie, szkolenie i motywowanie wolontariuszy; podział zadań między odpowiednie organizacje rządowe i pozarządowe

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.