Nazwa
Rekrutowanie, przydzielanie, szkolenie i motywowanie wolontariuszy
CM functional group
Capability development

Rekrutowanie, przydzielanie, szkolenie i motywowanie wolontariuszy; podział zadań między odpowiednie organizacje rządowe i pozarządowe

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798