Nazwa
Zarządzanie widocznością w mediach
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Zarządzanie tworzeniem, wykorzystywaniem i rozpowszechnianiem materiałów wizualnych za pośrednictwem Internetu, platform społecznościowych, telewizji i gazet na potrzeby operacji i agencji zarządzania kryzysowego oraz organizacji wolontariackich

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798