Nazwa
Opracowanie mechanizmu raportowania w zakresie infrastruktury krytycznej
CM functional group
Capability development

Opracowanie mechanizmów zgłaszania ryzyka, zagrożeń i słabych stron krajowej i międzynarodowej infrastruktury krytycznej

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798