Nazwa
Utworzenie jednostki dla spontanicznych wolontariuszy
CM functional group
Capability development

Utworzenie jednostki, której zadaniem będzie identyfikacja i rejestracja spontanicznych wolontariuszy oraz przydzielanie ich do zespołów i koordynatorów

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.