Nazwa
Stosowanie środków ochrony dostosowanych do konkretnego przypadku
CM functional group
Capability development

Stosowanie środków ochrony dostosowanych do konkretnego przypadku, tj.:

a. Wykorzystywanie systemów ochrony bezpieczeństwa do wykrywania lub opóźniania ataków i włamań

b. Wykrywanie szkodliwych działań zagrażających infrastrukturze krytycznej i powiązanym działaniom operacyjnym we wszystkich sektorach

c. Wdrażanie systemów wykrywania włamań i ochrony przed włamaniami w sieciach i obiektach o krytycznym znaczeniu w celu wykrywania nieuprawnionego dostępu i wykorzystania oraz zapobiegania im

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798