Nazwa
Wdrażanie programów szkoleniowych z zakresu komunikacji kryzysowej i zarządzania informacjami
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Opracowanie i wdrażanie programów szkoleniowych w zakresie komunikacji kryzysowej (ochrona, reagowanie i pomoc) i zarządzania informacjami, tj.:

a. Opracowanie i przeprowadzanie ćwiczeń w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności osób i organizacji oraz zdolności korzystania z narzędzi komunikacji kryzysowej i zarządzania informacjami

b. Przeprowadzanie ćwiczeń w celu przetestowania interoperacyjności, niezawodności i cyberbezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania komunikacyjnego

c. Przeprowadzanie ćwiczeń reagowania kryzysowego w celu oceny gotowości na zagrożenia

d. Przeprowadzanie ćwiczeń międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798