Nazwa
Przeprowadzanie analizy potrzeb
CM functional group
Capability development

Przeprowadzanie analizy potrzeb; zapewnienie odpowiedniego ustawodawstwa regulującego korzystanie z pomocy wolontariuszy

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798