Nazwa
Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa żywności i wody
CM functional group
Protection

Przeprowadzanie kompleksowej i regularnej kontroli bezpieczeństwa żywności, wody i rolnictwa, obejmującej łańcuchy dostaw i magazyny

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798