Nazwa
Zarządzanie zawodowymi służbami ratowniczymi
CM functional group
Capability development

Zarządzanie modelami kariery i zawodowymi służbami ratowniczymi, tj.:

a. Przeprowadzanie analizy potrzeb ogólnych, regionalnych i lokalnych

b. Ustanowienie ram kompetencji i wskaźników behawioralnych

c. Opracowanie modelu zawodu pracownika zarządzania kryzysowego ze ścieżkami kariery i wymaganiami zawodowymi

d. Rekrutowanie, przydzielanie, szkolenie, certyfikowanie i motywowanie pracowników służb ratowniczych

e. Zatrudnianie doświadczonych i kompetentnych kierowników zarządzania kryzysowego i zapewnianie im odpowiedniego wsparcia

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798