Nazwa
Stosowanie środków prewencyjnych
CM functional group
Protection

Stosowanie środków prewencyjnych takich jak szczepionki, maski na twarz, fluorowana woda, sól jodowana itp. oraz środków psychoedukacyjnych

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798