Nazwa
Integracja systemów wspomagania decyzji
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Integrowanie systemów i narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji w zarządzaniu kryzysowym, w tym:

  a. Włączanie wyników – statusu i prognoz – dotyczących rozprzestrzeniania się zagrożeń i ich skutków do systemów wspomagania decyzji

  b. Włączanie oceny podatności różnych dziedzin na zagrożenia oraz jej skutków do systemów wspomagania decyzji

  c. Łączenie danych z różnych źródeł i modeli w celu zapewnienia wsparcia decyzyjnego zespołom i dowódcom zarządzania kryzysowego

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.