Nazwa
Integracja systemów wspomagania decyzji
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Integrowanie systemów i narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji w zarządzaniu kryzysowym, w tym:

  a. Włączanie wyników – statusu i prognoz – dotyczących rozprzestrzeniania się zagrożeń i ich skutków do systemów wspomagania decyzji

  b. Włączanie oceny podatności różnych dziedzin na zagrożenia oraz jej skutków do systemów wspomagania decyzji

  c. Łączenie danych z różnych źródeł i modeli w celu zapewnienia wsparcia decyzyjnego zespołom i dowódcom zarządzania kryzysowego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798