Nazwa
Testowanie zdolności zarządzania kryzysowego
CM functional group
Capability development

Testowanie zdolności zarządzania kryzysowego pod kątem ograniczeń zasobów i priorytetów

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798