Nazwa
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydarzeń masowych
CM functional group
Protection

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydarzeń masowych, tj.:

a. Opracowywanie i wdrażanie planów i wytycznych bezpieczeństwa publicznego dostosowanych do poszczególnych przypadków

b. Wykorzystywanie systemów łączności awaryjnej dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798