Nazwa
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydarzeń masowych
CM functional group
Protection

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydarzeń masowych, tj.:

a. Opracowywanie i wdrażanie planów i wytycznych bezpieczeństwa publicznego dostosowanych do poszczególnych przypadków

b. Wykorzystywanie systemów łączności awaryjnej dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.