Nazwa
Wykrywanie luk i zasobów zbędnych
CM functional group
Capability development

Porównywanie bieżących zasobów z wymaganymi zasobami docelowymi; wykrywanie luk w zasobach i zasobów zbędnych

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798