Nazwa
Budowanie komponentów i funkcjonalności systemu komunikacji kryzysowej i zarządzanie informacjami
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Definiowanie, budowanie i utrzymywanie komponentów i funkcjonalności systemu komunikacji kryzysowej i zarządzania informacjami

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798