Nazwa
Opracowanie ram polityki zarządzania kryzysowego
CM functional group
Capability development

Opracowanie ram polityki zarządzania kryzysowego, tj.:

a. Formułowanie i zatwierdzanie ram polityki zarządzania kryzysowego pod względem celów, zadań i odpowiedzialności

b. Przeprowadzanie wysokopoziomowej analizy kosztów i korzyści opcji zarządzania kryzysowego, np. czy taniej jest zmniejszyć podatność na zagrożenia czy wymienić infrastrukturę i sprzęt; bilans inwestycji w działania minimalizowania zagrożeń, ochrony i reagowania itp.

c. Określenie priorytetów

d. Udostępnienie ram polityki wszystkim interesariuszom zarządzania kryzysowego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798