Nazwa
Określenie zdolności w zakresie komunikacji kryzysowej
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Określenie i utrzymanie zdolności w zakresie komunikacji kryzysowej, w tym:

a. Określenie wymogów w zakresie komunikacji i informacji dla organów centralnych, służb ratowniczych, władz regionalnych i lokalnych, organizacji wolontariackich i podmiotów prywatnych

b. Zapewnienie interoperacyjnej komunikacji ze służbami ratowniczymi, władzami i interesariuszami w każdych warunkach środowiskowych poprzez standardy i koordynację pozyskiwania informacji

c. Umożliwianie zdalnego pozyskiwania krytycznych informacji o zasięgu, granicach i szczegółach zdarzenia

d. Opracowanie mechanizmów koordynowania współpracy z systemami i zasobami komunikacji korporacyjnej

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798