Nazwa
Określenie scenariuszy i kluczowych cech przyszłych kryzysów
CM functional group
Capability development

Określenie kluczowych cech przyszłych kryzysów (rodzaju, zasięgu, intensywności, dynamiki, złożoności, skutków itp.), opracowanie i analiza odpowiednich scenariuszy oraz wybór zestawu scenariuszy do wykorzystania w procesie planowania

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798