Nazwa
Udostępnianie informacji i analiz dotyczących zagrożeń cybernetycznych
CM functional group
Protection

Udostępnianie informacji i analiz dotyczących zagrożeń cybernetycznych podmiotom krajowym i międzynarodowym w celu budowania wspólnej świadomości sytuacyjnej

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798