Nazwa
Definiowanie wymaganych zdolności w zakresie zarządzania kryzysowego
CM functional group
Capability development

Definiowanie wymaganych zdolności w zakresie zarządzania kryzysowego, tj.:

a. Opracowanie koncepcji operacji zarządzania kryzysowego

b. Formułowanie i koordynowanie krajowej ogólnej listy zadań w zakresie zarządzania kryzysowego

c. Przeprowadzanie analizy niezbędnych zadań

d. Wyodrębnianie grup kluczowych zdolności

e. Ustalanie celów dotyczących zdolności

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798