Nazwa
Zabezpieczanie sieci i krytycznej infrastruktury na podstawie analizy ryzyka
CM functional group
Protection

Zabezpieczanie w możliwie jak największym zakresie sieci publicznych i prywatnych oraz krytycznej infrastruktury (np. systemów łączności, systemów finansowych, sieci energetycznej, wodociągów i transportu) na podstawie wyników analizy ryzyka, a także zdolności w zakresie minimalizowania zagrożeń i reagowania kryzysowego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798