Nazwa
Integrowanie narzędzi do gromadzenia danych
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Projektowanie i integrowanie narzędzi do gromadzenia danych, w tym:

  a. Dostarczanie danych w czasie rzeczywistym podczas operacji reagowania kryzysowego w celu umożliwienia oceny zagrożeń i wiarygodnych prognoz przez podmioty i dowództwo zarządzania kryzysowego

b. Integrowanie narzędzi do gromadzenia danych we wspólnej architekturze zarządzania danymi i informacjami w celu zapewnienia interoperacyjności

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.