Nazwa
Integrowanie narzędzi do gromadzenia danych
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Projektowanie i integrowanie narzędzi do gromadzenia danych, w tym:

  a. Dostarczanie danych w czasie rzeczywistym podczas operacji reagowania kryzysowego w celu umożliwienia oceny zagrożeń i wiarygodnych prognoz przez podmioty i dowództwo zarządzania kryzysowego

b. Integrowanie narzędzi do gromadzenia danych we wspólnej architekturze zarządzania danymi i informacjami w celu zapewnienia interoperacyjności

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798