Nazwa
Definiowanie zdolności zarządzania kryzysowego
CM functional group
Capability development

Opracowywanie i porównywanie różnych opcji w celu spełnienia wymogów w zakresie zdolności i zasobów, np. modernizacja istniejącego lub zakup nowego sprzętu; wprowadzenie nowych standardów szkoleniowych; inwestowanie w specjalistyczne lub uniwersalne jednostki zarządzania kryzysowego; utrzymywanie zasobów wewnętrznych lub pozyskiwanie ich z zewnątrz itp.

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.