Nazwa
Definiowanie zdolności zarządzania kryzysowego
CM functional group
Capability development

Opracowywanie i porównywanie różnych opcji w celu spełnienia wymogów w zakresie zdolności i zasobów, np. modernizacja istniejącego lub zakup nowego sprzętu; wprowadzenie nowych standardów szkoleniowych; inwestowanie w specjalistyczne lub uniwersalne jednostki zarządzania kryzysowego; utrzymywanie zasobów wewnętrznych lub pozyskiwanie ich z zewnątrz itp.

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798