Nazwa
Ochrona zasobów fizycznych i wirtualnych, sieci, aplikacji i systemów
CM functional group
Protection

Wdrażanie środków zaradczych, technologii i polityk w celu ochrony zasobów fizycznych i wirtualnych, sieci, aplikacji i systemów, które ktoś mógłby wykorzystać do wyrządzenia szkody

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798