Nazwa
Koordynowanie i zatwierdzanie planów rozwoju zdolności
CM functional group
Capability development

Koordynowanie procesów planowania i kluczowych decyzji dotyczących alokacji zasobów między główne agencje kryzysowe; zatwierdzanie planów rozwoju zdolności

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798