Nazwa
Ocenianie bieżących zdolności
CM functional group
Capability development

Gromadzenie i organizowanie informacji o bieżących zdolnościach zarządzania kryzysowego i ocenianie ich adekwatności w stosunku do zestawu scenariuszy

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798