Nazwa
Opracowanie zasad postępowania w transgranicznych sytuacjach kryzysowych
CM functional group
Capability development

Przygotowanie i uzgodnienie, w odpowiednim międzynarodowym formacie, protokołów reagowania na transgraniczne sytuacje kryzysowe

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798