Nazwa
Określenie zasad i standardowych procedur operacyjnych zarządzania kryzysowego
CM functional group
Capability development

Określenie zasad i standardowych procedur operacyjnych dotyczących zarządzania kryzysowego, tj.:

a. Opracowywanie, koordynowanie i zatwierdzanie aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego

b. Definiowanie krytycznych procedur przedkryzysowych, reagowania i usuwania skutków dla różnych szczebli dowodzenia i zarządzania

c. Przygotowanie, zatwierdzenie i udostępnienie wszystkim interesariuszom standardowych procedur operacyjnych dla każdego zagrożenia

d. Opracowanie wymogów dotyczących informacji i danych o zagrożeniach oraz zasad ich gromadzenia i udostępniania

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798