Nazwa
Określenie zasad i standardowych procedur operacyjnych zarządzania kryzysowego
CM functional group
Capability development

Określenie zasad i standardowych procedur operacyjnych dotyczących zarządzania kryzysowego, tj.:

a. Opracowywanie, koordynowanie i zatwierdzanie aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego

b. Definiowanie krytycznych procedur przedkryzysowych, reagowania i usuwania skutków dla różnych szczebli dowodzenia i zarządzania

c. Przygotowanie, zatwierdzenie i udostępnienie wszystkim interesariuszom standardowych procedur operacyjnych dla każdego zagrożenia

d. Opracowanie wymogów dotyczących informacji i danych o zagrożeniach oraz zasad ich gromadzenia i udostępniania

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.