Nazwa
Określenie procedur zarządzania informacjami
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Określenie i koordynowanie procedur zarządzania informacjami wśród interesariuszy w celu ułatwienia wymiany informacji związanych z kryzysem

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798