Nazwa
Ustanowienie zintegrowanej organizacji zarządzania kryzysowego
CM functional group
Capability development

Ustanowienie zintegrowanej organizacji zarządzania kryzysowego, tj.:

a. Określenie hierarchii na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym

b. Osiągnięcie kompromisu w sprawie ogólnego procesu zarządzania kryzysowego

c. Opracowanie prawnej hierarchii władzy, zadań i odpowiedzialności

d. Utworzenie centrali głównej zarządzania kryzysowego, centrów dodatkowych i lokalnych struktur dowodzenia

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798