Nazwa
Ustanowienie zintegrowanej organizacji zarządzania kryzysowego
CM functional group
Capability development

Ustanowienie zintegrowanej organizacji zarządzania kryzysowego, tj.:

a. Określenie hierarchii na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym

b. Osiągnięcie kompromisu w sprawie ogólnego procesu zarządzania kryzysowego

c. Opracowanie prawnej hierarchii władzy, zadań i odpowiedzialności

d. Utworzenie centrali głównej zarządzania kryzysowego, centrów dodatkowych i lokalnych struktur dowodzenia

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.