Nazwa
Określenie minimalnych wymogów mobilizacyjnych
CM functional group
Capability development

Określenie grupy minimalnych wymogów mobilizacyjnych dotyczących sytuacji na różnych poziomach dowodzenia i zarządzania kryzysowego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798