Nazwa
Zarządzanie zakupem sprzętu i infrastruktury
CM functional group
Capability development

Zarządzanie zakupem sprzętu i infrastruktury zarządzania kryzysowego, w tym realizacja następujących zadań:

a. Określenie wymaganych zasobów

b. Ustanowienie wymogów/standardów interoperacyjności

c. Określenie cyklu życia kluczowego sprzętu

d. Ustanowienie procedur certyfikacji sprzętu

e. Uregulowanie scentralizowanych/zdecentralizowanych procedur zakupu

f. Zarządzanie umowami kupna

g. Zarządzanie cyklem życia sprzętu

h. Zwiększenie odporności łańcuchów dostaw

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798