Nazwa
Zapewnianie opieki medycznej oraz usług zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego poza obszarem kryzysu
CM functional group
Response

Zapewnianie opieki medycznej oraz usług zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego poza obszarem kryzysu:

  a. Organizowanie szpitali polowych

  b. Zapewnianie transportu do regularnych szpitali

  c. Stosowanie środków kwarantanny i izolacji

  d. Prowadzenie masowych działań profilaktycznych i szczepień

  e. Zapewnianie opieki psychologicznej, psychospołecznej i pediatrycznej oraz innej opieki specjalistycznej

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798