Nazwa
Ustanowienie systemu zarządzania zasobami i systemu wzajemnej pomocy
CM functional group
Capability development

Ustanowienie systemu zarządzania zasobami i systemu wzajemnej pomocy, w tym:

a. Budowanie zdolności wspierających procesy decyzyjne dla gromadzenia, aktualizowania i przetwarzania danych oraz śledzenia zasobów

b. Określenie procedur zakupów/zamówień

c. Wdrożenie systemu wzajemnej pomocy między różnymi szczeblami dowodzenia i zarządzania kryzysowego.

d. Określenie przepływu żądań i odpowiedzi na poziomie krajowym (międzyagencyjnym), regionalnym i lokalnym

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.