Nazwa
Ustanowienie systemu zarządzania zasobami i systemu wzajemnej pomocy
CM functional group
Capability development

Ustanowienie systemu zarządzania zasobami i systemu wzajemnej pomocy, w tym:

a. Budowanie zdolności wspierających procesy decyzyjne dla gromadzenia, aktualizowania i przetwarzania danych oraz śledzenia zasobów

b. Określenie procedur zakupów/zamówień

c. Wdrożenie systemu wzajemnej pomocy między różnymi szczeblami dowodzenia i zarządzania kryzysowego.

d. Określenie przepływu żądań i odpowiedzi na poziomie krajowym (międzyagencyjnym), regionalnym i lokalnym

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798